GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning för hela EU i kraft. GDPR, som den kallas, innehåller regler om hur dina personuppgifter får behandlas. Bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, att du som medlem har ett antal rättigheter samt att Båtklubben Wega säkerställer skydd för dina personuppgifter.

Båtklubben Wega (BKW) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. BKW är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med BKW genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Som medlem i BKW kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, adress, båtmodell, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i BKW är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att BKW har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som BKW samarbetar med för nödvändig behandling för BKW räkning. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som SMBF och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
BKW behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. BKW kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Tack för ditt förtroende!

Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega
c/o Martin Edlund
Ormbergsgatan 15
724 62 Västerås

Social