Stora Granskär

Stora Granskär är en av Mälarens finaste klubbholmar belägen nordost i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat i Ridöfjärdens sydöstra del. På klubbholmen finns flera möjligheter till olika aktiviteter för hela familjen. Du kan bada, bada bastu, grilla och kanske vara med på knytis en varm skön kväll. Då ön tillhör ett naturreservat får man inte plocka växter, med undantag för matsvampar och bär, eller fånga grod- och kräldjur.

St Granskärs position är N 59°31'.1 E 16°39'.8 och angörs via R/G prickar från nord (N 59°31'.21 E 16°39'.52) eller R/G prickar från ost (N 59°31'.07 E 16°40'.04).
Länk här till Google Maps (Öppnas i nytt fönster)

Efter passage av prickarna tar du dig in i hamnkanalen till bryggorna. Djupet i kanalen är till ca 1.6-2 meter djup och botten är lera. Hamnen tar emot cirka 50 stycken båtar. Under större evenemang på ön gäller det att komma i tid då ön är populär
OBSERVERA att långsides förtöjning är förbjuden på Stora Granskär. Detta för att fler ska få plats samt att motorer inte ska riva upp organiskt material från kanalväggarna, som sen lägger sig på botten och förminskar djupet vi har. 

Mer att läsa om Ridöarkipelagen på Wikepedia (öppnas i nytt fönster)

Klubbhus
Tillträde till klubbhuset lämnas endast klubbens medlemmar och dem åtföljande personer, samt medlemmar av erkända segelsällskap och motorbåtsklubbar.

Om någon avsikligt eller oavsiktligt åstadkommer skada på klubbhuset eller dess inventarier skall det av densamme tillfullo ersättas.

I medlemskapet ingår det en tagg som öppnar klubbhuset,bastu och toaletter. En borttappat tagg kan ersättas, genom att köpa en ny för 150 kr av klubbholmsvärden eller styrelsen.

Användning av bastu
Till bastun är det är samma tag som till klubbhuset. Tillträde till bastun lämnas endast klubbens medlemmar och dem åtföljande personer, samt medlemmar av erkända segelsällskap och motorbåtsklubbar.

För dig som inte är medlem uppskattar BK Wega om du lägger en frivillig bastuavgift i bössan i bastun. Om någon avsikligt eller oavsiktligt åstadkommer skada på bastun eller dess inventarier, skall det av densamme tillfullo ersättas.

Efter bastu torkas golven av och använda saker återställs. Tomburkar eller skräp tas med. Då elen är kostsam för klubben ber vi dig att endast ha bastu på i anslutning till bastubad.

Gäststugan
Stugan är av friggebotyp och har 4 sängplatser. För att kunna hyra stugan måste man vara medlem i BKWega. Eventuella skador samt nyckelförlust betalas av hyrestagaren. Vid större evenemang kan stugan användas av fest komiteen eller ungdomssektionen. Sängkläder/linne ingår ej utan man får själv stå för det.

Pris: 250 kr / natt

Stugan förfogas av hyrestagaren från 12:00 tillträdesdagen till 12:00 avresedagen. När stugan lämnas skall den vara städad! Städredskap finns i klubbhuset.

Bokning av gäststugan

Gäststugan kan bokas via formulär här eller hos klubbholmsvärden.
Betalning sker via Swish (nr 123 682 70 34) då du fått bekräftelse på din bokning. Har vi inte mottagit betalning senast 2 dagar efter bekräftelse, förfaller din bokning

Avbokning av gäststuga
Avbokning måste göras senast fem dagar innan du skulle tillträtt. Vid senare avbokning debiteras hela kostnaden. Avbokningen kan görs på telefon men se till att du talar med klubbholmsvärdarna eller någon i styrelsen. Du har även rätt att överlåta din bokning till andra medlemmar.

Bustern - Går inte att hyra/låna

Styrelsen har beslutat att bustern endast får användas av klubbholmvärden och i nödsituationer. Vid nödsituation kan båtnyckeln hämtas hos klubbholmsvärden.

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega
c/o Martin Edlund
Ormbergsgatan 15
724 62 Västerås

Social