Styrelsen BKWega

Verksamhet
Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende och uppdrag att förvalta och utveckla klubben och dess verksamhet i enlighet med klubbens stadgar. På ett sätt så att styrelsen skapar förutsättningar att uppfylla klubbens ändamål.

  • Ansvar
    För varje verksamhetsår i samarbete med kommittéansvariga besluta om föreningens verksamhet, vilket dokumenteras i en årsplan/verksamhetsplan.
  • Ansvara för klubbens ekonomi och fastställa budget.
  • Ansvara för medlemsvård och medlemsrekrytering.
  • Styra och samordna klubbens olika kommittéer.
  • Ansvara för miljöarbete, både inom klubben samt även mot kommun och myndigheter.
  • Ansvara för säkerheten på Granskär.
  • Tillsätta en ledamot och en suppleant i VFBAB samt Båtklubbarnas Varv i möjligaste mån från BKWegas styrelse.
  • Engagera representant från styrelsen/klubben på möten ordnade av ex. MBF, båtrådet, kommunens etc.

Patrik Kallin

Ordförande

mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0706-554344

Ulf Björklund

Vice Ordförande

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 070-366 61 86

Martin Edlund

Kassör

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 070-607 00 85

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega
c/o Martin Edlund
Ormbergsgatan 15
724 62 Västerås

Social